Aanmelding voor De Sterrekijker

Toelichting

Beste ouders,

Informatie over onze dagdelen, de tarievenregeling en onze algemene voorwaarden, vind je op onze website.

Een aantal velden in het formulier is verplicht; als je die niet invult, wordt het formulier niet verzonden - de velden die verplicht zijn, zijn dan rood omrand; na verzending ontvang je een bevestigingsmail.

bij huisarts en klas is er de mogelijkheid 'nog onbekend' of als het om een peuter gaat 'niet van toepassing' te kiezen. verzending van je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

Houd er bij aanmelding rekening mee dat je kind in principe niet binnen een termijn van 2 weken kan starten, dit ivm oudergesprek en kennismaking met de juffies.

Mocht je je kind voor peutergroep EN (op termijn) BSO aan willen melden, dan verzoek ik je de gegevens voor de peutergroep in te vullen en bij de toelichting te schrijven dat je ook een opvolgend traject bij de BSO wilt.

Voor aanmelding voor de peuters kun je bij 'peuteropvang ochtend' de gewenste dagen aanklikken.

Voor aanmelding voor de BSO verzoek ik je de dagen aan te klikken bij 'dagen NSO'

op maandag, dinsdag, donderdag is de opvang van 14.30 tot 18.00 uur op woensdag en vrijdag is de opvang van 12.30 tot 18.00 uur.

Het contract wordt - tenzij door ouders anders aangegeven - aangemaakt voor de peutergroep t/m de 4e verjaardag en voor de BSO t/m 31 juli van het jaar dat je kind in de 6e klas zit.

Vergeet niet ook de 'Toestemmingen' in te vullen, dan kennen we je wensen.

Bij klas graag de klas invullen waar je kind zal zitten vanaf de start bij De Sterrekijker.

Hieronder nog een aantal punten die voor jou van belang kunnen zijn:

** Gebruik GEEN INTERNET EXPLORER als browser voor dit formulier; de verzending komt dan niet tot stand.

** Als je MEER DAN 1 KIND wilt aanmelden; dan kun je na verzending van de eerste aanmelding in het scherm dat opkomt op de vervolglink voor volgende kinderen drukken.

** In verband met de uitwisseling met de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat als er twee ouders/verzorgers zijn, deze beiden worden opgegeven met alle gegevens.

Hartelijke groet, Karin Rijpma, namens De Sterrekijker


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

  1. Als uw huisarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Toestemmingen

Selecteer wat van toepassing is.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon