Aanmelding voor Olles Huis - BSO & KDV

Toelichting

Beste ouders,

hieronder volgt informatie die van belang is om door te lezen :-)

NB gebruik GEEN INTERNET EXPLORER als browser voor dit formulier; de verzending komt dan niet tot stand.

Met dit formulier kun je je kind(eren) aanmelden voor de kinderopvang (KDV), de buitenschoolse opvang (BSO) of de peuterklasjes van Olles Huis.

Als je MEER DAN 1 KIND wilt aanmelden; dan kun je na verzending van de eerste aanmelding in het scherm dat opkomt op de vervolglink voor volgende kinderen drukken.

Een aantal velden is verplicht; als je die niet invult, wordt het formulier niet verzonden - de velden die verplicht zijn, zijn dan rood omrand; bij huisarts en klas is er de mogelijkheid 'nog onbekend' te kiezen.

In verband met de uitwisseling met de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat als er twee ouders/verzorgers zijn, deze beiden worden opgegeven met alle gegevens.

Als je je kind aanmeldt, houd er dan rekening mee dat je kind in principe niet eerder dan na een termijn van 2 á 3 weken kan starten, dit ivm oudergesprek en kennismaking met de juffies.

*** Voor aanmelding voor KDV kun je gebruik maken van de onderstaande vakjes om je keuze aan te klikken:

hele dag KDV = plaatsing van 07.45 tot 18.15 uur

ochtend KDV = plaatsing van 07.45 tot 13.15 uur

middag KDV = plaatsing van 07.45 tot 15.15 uur

Voor de PEUTERKLAS kun je bij aanmelding de optie 'peuteropvang ochtend' kiezen.

NB bij opgave voor de Peuterklas is het van belang bij de toelichting aan te geven of je recht hebt op kinderopvangtoeslag of niet, want dat heeft invloed op het gekozen tarief. Zie voor meer informatie daarover onze website.

NB Mocht je je kind voor KDV/PEUTERKLAS EN BSO aan willen melden, dan verzoek ik je de gegevens (vakjes) van KDV of PEUTEROPVANG in te vullen en bij de toelichting te schrijven dat je ook een opvolgend traject bij de BSO wilt.

*** Voor aanmelding voor (alleen) de BSO verzoek ik je de vakjes bij "dagen NSO" aan te klikken en dan in het vakje 'toelichting' te vermelden:

(1) welke plaatsing je wilt voor je kind; je kunt hiervoor kiezen voor:

 • vroege middag = uit school na korte dag - opvang tot 15.15 uur

 • late middag = uit van school na lange dag - opvang tot 18.15

 • hele middag = uit school na korte dag - opvang tot 18.15

Voor details en tarieven zie onze website.

(2) in welk jaar je kind - normaal gesproken - naar de 3e klas (groep 5) zal gaan

(3) als je geen berichten van de OuderCommissie wilt ontvangen, laat mij dat dan svp ook weten.

(4) als je niet wilt dat er foto's van je kind genomen worden, wil je dat dan ook bij opmerkingen vermelden

(5) bij klas graag de klas invullen waar je kind zal zitten vanaf de start bij Olles Huis.

NB je kind verschuift gedurende de tijd bij de BSO naar andere leeftijdsgroepen - bij het aangaan van het contract wordt daarbij uitgegaan van je opgave.

Mocht je kind doubleren - dan is het van belang dit zsm aan te geven, omdat dan bezettingstijden mogelijk aangepast moeten worden en je kind dan eventueel in dezelfde groep kan blijven - indien de bezetting dit toelaat.

NB het contract wordt - tenzij door ouders anders aangegeven - aangemaakt voor de KDV en PEUTERGROEP t/m 1 dag vóór de 4e verjaardag en voor de BSO t/m 31 juli van het jaar dat je kind in de 6e klas zit.

Voor informatie over onze algemene voorwaarden en de tarievenregeling voor de verschillende opvangvormen, zie op onze website!

Hartelijke groet, Yvette Broumels

admin@olleshuis.nl


 1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
 1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

 1. Als uw huisarts niet vermeld wordt, wilt u dan de naam vermelden bovenaan bij de toelichting?

Toestemmingen

Selecteer wat van toepassing is.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

 1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

 1.  

 2.  

 3.  

   

  Ik ga akkoord met de Privacy Statement