Aanmelding voor Buiten Huis - activiteiten

Toelichting

Beste ouders, hieronder volgt informatie die van belang is om door te lezen :-)

NB gebruik GEEN INTERNET EXPLORER als browser voor dit formulier; de verzending komt dan niet tot stand.

NB als je MEER DAN 1 KIND wilt aanmelden; dan kun je na verzending van de eerste aanmelding in het scherm dat opkomt op de vervolglink voor volgende kinderen drukken.

NB een aantal velden is verplicht; als je die niet invult, wordt het formulier niet verzonden - de velden die verplicht zijn, zijn dan rood omrand;

NB het veld voor soort opvang is ook verplicht - je moet dus bij NSO de dag aankruisen waarop de activiteit plaatsvindt (NSO is de keuzemogelijkheid binnen ons administratieprogramma - het betreft altijd een activiteit met waar nodig of noodzakelijk een stuk opvang)

In het vakje toelichting is het van belang te vermelden voor welke activiteit met welk tijdspad (of periode) je je kind aanmeldt.

Na verzending van dit formulier ontvang je een automatische bevestiging van je aanmelding.

Zodra de aanmelding is verwerkt ontvang je een mail voor toegang tot de ouderlogin en daarna een mail dat het contract klaar staat voor acceptatie via de ouderlogin. Mocht er onverhoopt geen plek zijn bij de aangevraagde activiteit dan ontvang je daarover bericht.

NB als je al een kind hebt dat naar de VSK, het Grote Huis of Olles Huis gaat, of is gegaan, dan ontvang je geen mail mbt de ouderlogin omdat je dan al een ouderlogin bezit.

Informatie over de ouderlogin vind je op onze website en op de home-pagina van de ouderlogin, ook wordt een korte toelichting gegeven in de mail voor toegang tot de ouderlogin die je later ontvangt.

NB De betaling van de activiteiten in het Buiten Huis wordt gedaan via automatische incasso.

Zoals beschreven op de pagina van het Buiten Huis, wordt het gehele bedrag ineens geïncasseerd in de maand van start of de daaropvolgende maand (de incasso gaat namelijk mee in de maandelijkse batch van Het Grote Huis)

Voorafgaand aan de incasso ontvang je een factuur waarop de betreffende activiteit en het te betalen bedrag vermeld staan. Ook staat daarop vermeld in welke maand de incasso verricht zal worden.

Mocht je vragen hebben over deze administratieve zaken kan kun je mij bereiken via administratie@de-sprank.nl

voor vragen over de activiteit kun je contact opnemen met degene die daar zorg voor draagt - de gegevens vind je bij de informatie op de website.

Hartelijke groet, namens de Sprank - voor het Buiten Huis Karin Rijpma


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon

    Ik ga akkoord met het Privacy Statement