Aanmelding voor SKIK - Peuterspeelzaal De Keetschoppertjes

Toelichting

De Keetschoppertjes is open op maandag- tot en met vrijdagochtend van 8:30 tot 11:30 uur. Met de mogelijkheid een verlengde ochtend tot 12:00 uur af te nemen (bij voldoende animo). In de toelichting kunt u vermelden of u verlengde opvang wilt.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon