Aanmelding voor Kindcentrum het Timpaan

Toelichting:

Wanneer u gebruik wilt maken van de peuterspelgroep, kinderopvang of een combinatie van beide vormen, kunt u dat aangeven bij ochtend/middag. U kunt dan bij toelichting vermelden om welke vorm van opvang het gaat.


  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  1. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Kind

U kunt eventueel nog een kind registreren na het invoeren van deze aanmelding.

Ouder/verzorger 1 (Waar de rekening naar gestuurd wordt.)

Ouder/verzorger 2

  1. Als u hier geen adres invult, wordt automatisch het adres van ouder/verzorger 1 overgenomen.

Noodpersoon